PELAN INSENTIF

PELAN HEBAT HNRCARE GLOBAL ENTERPRISE

*Keahlian adalah 100% PERCUMA

1. BONUS REFERREL

Mana-mana Ahli PERCUMA yang membeli mana-mana Pakej VIP, secara automatik anda adalah Ahli VIP. Sebagai tanda penghargaan kami atas usaha anda, mana-mana Ahli PERCUMA yang membeli mana-mana Pakej VIP melalui referrel link anda, pihak syarikat memberikan bonus referrel sebanyak RM50. Setiap Ahli VIP yang didaftarkan adalah mengikut auto susunan.

 

plan1

 

2. BONUS REFERREL

2.1 BONUS REFERREL AHLI VIP

Mana-mana ahli VIP yang termasuk di dalam referrel link anda, pihak syarikat akan memberikan imbuhan rm10 per Ahli VIP mengikut susunan matrik 7 sehingga mencapai jumlah maksimum 16807 orang Ahli VIP.

INSENTIF

 

2.2 BONUS REFEREL AHLI BIASA

Setiap Ahli BIASA yang membeli mana-mana produk di dalam syarikat, pihak syarikat akan memberi bonus 5% daripada jumlah harga belian. Ahli BIASA juga akan dibayar bonus 5% daripada nilai ringgit belian kawan-kawan Ahli BIASA yang di daftarkan melalui referrel link anda.

 

3. BONUS BELIAN ULANGAN BULANAN

*Setiap Ahli VIP yang membeli mana-mana Pakej VIP adalah layak mendapat bonus rm10 daripada setiap Ahli VIP yang termasuk didalam referrel anda yang membeli Pakej VIP pada bulan tersebut.

INSENTIF

 

4. BONUS AKHIRAT

Setiap hasil jualan pakej RM365 akan disumbangkan sebesar RM2 kepada badan amal. Secara tidak sedar anda sudah beramal setiap berlakunya penajaan.

 

daftar